Tefsir Dersleri

  İnsana hayat rehberi olarak inen Kur’an’ı Kerim’de Allah’ın indirdiği ayetlerde ne murat ettiğini hikmetiyle tefekkür edip anlaması gerekir ki Kur’an’dan örnek ve ibret çıkarabilsin. Hz. Musa anlatıldığında zıt bir karakter olarak Firavun, Hz. İbrahim anlatıldığında Nemrut bir de Resulullah efendimiz (s.a.v.) anlatıldığında ise Ebu Cehil tam tersi kişiler olarak hatırlanmakta ve ibret alınmaktadır. Ancak kişi, Allah’ın kıssa olarak verdiği örnekleri tarihten bir hikâye şeklinde okursa ayetten hiçbir hikmet çıkaramayacağı gibi Allah’ın vahyini de geçmiş zamanlara atmış olur. Bu yüzden Kur’an’ı daha iyi ve doğru bir şekilde anlayabilmek için mutlaka tefsire ihtiyaç duyulur. Çünkü kişi Kur’an’ı yanlış anlarsa kitaba iman etmesi gerektiğinden imanı da imanını amele dönüştürmesi gerektiğinden işleyeceği amel de yanlış olmuş olur. Amelini, yüce Allah’ın tebliğlerine, dolayısıyla rızasına uygun yaparsa Kur’an’dan istifade edebilir ancak. Bu tebliğlerin de belirlenmesi, Kur’ân-ı Kerîm’in iyi anlaşılmasına ve doğru tefsir edilmesine bağlıdır. 

  İşte bu anlayış ve düşünce doğrultusunda Erdemli İnsan Yetiştirme Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, haftalık olarak tefsir dersi alma programları gerçekleştirmiş ve Kur’an’ın daha iyi öğrenilebilmesi için yoğun bir tempo içerisinde çalışmıştır.

  En önemlisi; Kur’an harflerinin Arap alfabesi olduğu düşünüldüğünde ve Arap cahiliyesindeki müşriklerin de okuma yazması olduğu göz önüne alındığında bu hadis-i şerifte geçen Kur’an’ın öğrenilip öğretilmesindeki gayenin Arap alfabesi ( Elif-Ba) olmadığı anlaşılır. Öyleyse Kur’an’ı öğrenmek Elif- Ba’yı öğretmek demek değil çok daha başka bir şeydir. O da Allah’ın kelamını, Allah’ın ne demek istediğini ve kullarından ne beklediğini hikmetiyle açıklayıp öğretmektir. Bu da İslamiyet ilimleri içinde tefsir adıyla anılır. İşte bu nedenle bir mürşid-i kâmil bir Hakk dostu olan hocamız Muhammed Hüseyin (r.a.), sohbetleriyle her Perşembe günleri dernek üyelerinin ve Allah’ın kelamını kendisine dert eden diğer vatandaşlarımızın da katılımıyla saat 20:00’da tefsir dersleri vermiştir. Bu faaliyetlerini, Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğreneniz ve öğreteninizdir. (Hadis-i Şerif) hadisini hayata geçirip hayırlı bir ümmet olma arzusundan dolayı başlatmış ve peygamberin takdirini kazanmaktan başka hiçbir çıkar ve menfaat gözetmemiştir. Erdemli İnsan Yetiştirme Derneği bünyesinde Muhammed Hüseyin (r.a)’in öğretmenliğinde uygulanan tefsir derslerinin tarih ve video kaydı belgeleri dernek arşivlerinde mevcuttur.

  İletişim
  Telefon: 0312 336 70 48
  Fax: 0850 304 12 86
  E-Posta: iletisim@erdemliinsan.org.tr
  Adres: Beyazıt Mah. Çankırı Bulvarı No 226/B
  Akyurt / Ankara
  Haber Bülteni
  E-Posta listemize abone olarak etkinlik ve faaliyetlerimizden haberdar olabilirsiniz.
  Sosyal Ağlar
  © 2017 Erdemli İnsan Yetiştirme Derneği