Sohbetler

  Bilindiği gibi peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in vefatından yıllar sonra İslamiyet’in içerisinde çeşitli fikir ayrılıkları çıkmış bunun sonucunda Müslümanlar Sünni ve Şii olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. İslam toplulukları bu ayrışma ile de kalmayarak farklı mezhepler ve tarikat oluşturmuş İslam toplulukları artık derin bir ayrılık içerisine bürünmüştür. Bu ayrılıklar, fetihlerle birlikte İslamiyet’in farklı coğrafyalara yayılması ve Müslüman olan halkların eski inançlarından bir kısım hurafeleri de İslamiyet’in içine karıştırmasıyla oluşmuştur. Daha sonraları zaten siyasi görüş, mezhepler ve tarikatlarla ayrılan Müslümanlar bir de zahiri ilim ve batını ilim adında iki ayrı ilim anlayışla parçalanmaya devam etmiş bunun sonucunda tasavvuf ve kelam onlara karşı olarak da medrese âlimlerince kabul edilen ve çok daha sonraları selefilik olarak adlandırılacak olan zahiri görüşler ortaya çıkmıştır. Her iki tarafta kendilerini haklı görerek bu konuda tez ve anti tezler oluşturmuş Hz. Ali’nin ilim bir noktaydı cahiller onu çoğalttı sözünün çok ötesinde İslamiyet artık içinden çıkılamaz karmaşık bir din haline gelmiştir.

  İslam tarihinde yaşanan bu gelişmelerle dinin içerisine bid’atler girmiş ve zamanla bu bid’atler gerçekmiş gibi dinden bir parçaymış gibi anılmaya ve anlatılmaya başlanmıştır.
  İşte halk nazarında doğru olarak bilinen ama aslında yanlış olan bu bid’atlerin dinden temizlenmesi ve İslamiyet’in tekrar resulullah efendimiz (s.a.v.)’in zamanındaki gibi basit, temiz ve sade bir din haline gelmesi için Erdemli İnsan Yetiştirme Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği bünyesinde İman-İslam- İhsansohbetleri yapılmıştır. 
  Muhammed Hüseyin (r.a.)’in her hafta düzenli olarak uyguladığı bu sohbetlerle; Kur’an’dan ayetler, peygamberimizin hayatından ve hadisinden örnekler verilmiş bunun sonucunda imanın, İslam’ın ve İhsanın ne olduğu sahabelerin öğrendiği ve öğrettiği bir şekilde anlatılmıştır. Böylelikle yıllardan beri İslam’dan bir parça diye bilinen bidatlerin ne olduğu anlaşılmış ve katılımcılar dinlerini doğru bir şekilde öğrenmişlerdir.

  Erdemli İnsan Yetiştirme Derneği'in organize edip Muhammed Hüseyin (r.a.)’in bünyesinde gerçekleşen İman-İslam-İhsan sohbetleri’ninkayıtları, dernek arşivlerinde mevcuttur.
  İletişim
  Telefon: 0312 336 70 48
  Fax: 0850 304 12 86
  E-Posta: iletisim@erdemliinsan.org.tr
  Adres: Beyazıt Mah. Çankırı Bulvarı No 226/B
  Akyurt / Ankara
  Haber Bülteni
  E-Posta listemize abone olarak etkinlik ve faaliyetlerimizden haberdar olabilirsiniz.
  Sosyal Ağlar
  © 2017 Erdemli İnsan Yetiştirme Derneği