Erdemli İnsan Yetiştirme Derneği

  Derneğimiz, 23.07.2008 tarihinde resmi olarak faaliyete başlamıştır. Resmen 2008 yılında kurulan derneğimizin temelleri; kanaat önderimiz Muhammed Hüseyin (r.a.)’ın, 25 yıllık zaman dilimi içerisinde bıkmadan usanmadan halkın yararına gösterdiği irşat görevine dayanmaktadır.  
  Daha önceleri çeşitli mekânlarda insanlık için hizmet eden Muhammed Hüseyin (r.a.), kendi imkânları ve kendisine tabii olmuş öğrencilerinin de katkılarıyla hizmet yerini Bağlar ilçesinde bulunan şimdiki binaya taşımıştır.

  Erdemli İnsan Yetiştirme Derneği'nin manevi önderi Muhammed Hüseyin (r.a.), psikolojik çöküntü yaşayan fertlerle bütün zamanını geçirip onları bu sıkıntılarından kurtarmak ve topluma kazandırmak amacıyla gecesini gündüzüne katarak onları çevresine duyarlı güzel ahlak timsali bireylere dönüştürmüştür. Bu gibi toplumsal sorumluluk hizmetinin yanında kendisine verilen irşat görevini de asla ihmal etmemiş ve esma-i ilahiyenin nurlarıyla kendisine tabi olanların nefislerini tezkiye ederek onların her birini Allah’ı ve resulünü seven, kendisiyle barışık, erdemli insanlar haline getirmiştir.

  Derneğimizin açılmasındaki en önemli nedenlerin başında istatistiklere göre suç işleme sayısı ile işsizlik sayısının yoğun olduğu şehirlerden biri olan D. Bakır’da, gençlerin uyuşturucu batağına ve illegal işlere sapmaması için mücadele etmek, gençlerimizin ıslahına yönelik elimizden gelen bütün çabayı sarf etmek gelir. Bu anlayış doğrultusunda görevimizi yaparken dünyevi hiçbir çıkar ve menfaat gözetmeden sırf Allah rızasını kazanabilmek amacıyla yoğun bir tempo içerisinde çalışmaktayız.  “Kim İslam’da iyi bir çığır açarsa açtığı çığırın ecri ve kendisinden sonra, onunla (o çığırla) amel edenlerin ecirleri, sevaplarından hiçbir şey eksilmeden ona aittir.’’ Hadis-i şerifinde belirtildiği gibi başarılı olduğumuz takdirde alacağımız en büyük ödül, hayırlara vesile olduğumuz işlerle Allah’ın hoşnutluğunu kazanabilmek ve insanlar için bir imtihan yeri olan bu dünyadan gelecek nesillere güzel bir miras bırakarak asıl vatanımıza, ahirete, alnımız ak, göğsümüz açık bir şekilde dönebilmektir.

  Erdemli İnsan Yetiştirme Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, Kur’an’i duygu ve düşünceler etrafında şekillenip örnek olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)’i almıştır. Toplumda din, dil, ırk, cinsiyet, farkı gözetmeksizin herkese yardım ulaştırmada gayret etmesinin en büyük etkeni; Allah’ın bütün âlemlere rahmet olsun diye gönderdiği peygamberimize benzeme ve onun kardeşlerim diye zikrettiği ümmetin içinde bulunma arzusudur. Bu nedenle yapılan çalışmalar, Zahiri ve Manevi faaliyetler olarak iki ana başlıkta kategorize edilmiştir.

  Zahiri faaliyetler; toplumsal sorumluluğunun bilincinde olan yardımsever esnaf, tüccar ve işadamlarından toplanan gıda, giyecek, kışlık ihtiyaç ve barınmayla ilgili akla gelebilecek her türlü yardımın Erdemli İnsan Yetiştirme Derneği aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasıdır.

         Manevi Faaliyetler ise;  insanları Allah’a dost etmekle görevlendirilmiş bir veli zat bir, mürşid-i kâmil olan Muhammed Hüseyin  (r.a.)’in, Allah’ın kelamını her şeyden üstün tutma yolundaki irfan ve hikmet dolu sohbetleriyle kişinin gönül dünyasında Allah’la arasındaki perdelerden kurtulup nefsinin kötü hallerinden temizlenmesi için yapılan sohbetler ve Kur’an dersleridir.

  Erdemli İnsan Yetiştirme Derneği'nin en büyük amacı; insanların gün geçtikçe daha çok maddeci bir zihniyete büründüğü bu asırda, neredeyse unutulmaya yüz tutan hoşgörü, sevgi, kardeşlik ve anlayış duygularını kendine temel edinmiş erdemli insanlar yetiştirmektir. Bu nedenle derneğin ismiyle görevi arasında uygun bir paralellik bulunmaktadır.

  İletişim
  Telefon: 0312 336 70 48
  Fax: 0850 304 12 86
  E-Posta: iletisim@erdemliinsan.org.tr
  Adres: Beyazıt Mah. Çankırı Bulvarı No 226/B
  Akyurt / Ankara
  Haber Bülteni
  E-Posta listemize abone olarak etkinlik ve faaliyetlerimizden haberdar olabilirsiniz.
  Sosyal Ağlar
  © 2017 Erdemli İnsan Yetiştirme Derneği